دانلود رایگان تصاویر PNGسالاد
سالاد

سالاد سبز یا سالاد باغی اغلب از سبزیجات برگ مانند انواع کاهو ، اسفناج یا موشک (آرگولا) تشکیل شده است. برگهای سالاد ممکن است به قطعات اندازه نیش خورده بریده شده یا پاره شوند و کنار هم جمع شوند (به نام سالاد پخته شده) یا ممکن است در یک قرار از پیش تعیین شده (یک سالاد مرکب) قرار داده شوند. آنها غالباً با جاروهایی مانند آجیل یا کروتون آراسته می شوند.

سالاد گوه از سر کاهو (مانند یخ کوهی) نصف شده یا چهار گوش تهیه می شود و سایر مواد در بالای آن قرار دارند.

در اینجا می توانید تصاویر PNG رایگان را با موضوع بارگیری کنید: تصاویر سالاد PNG ، تصاویر سالاد رایگان PNG