دانلود رایگان تصاویر PNGعلامت سوال
علامت سوال

علامت سوال [؟ ] (همچنین به عنوان بازجویی ، پرس و جو یا اروتیه در روزنامه نگاری شناخته می شود) یک علامت نگارشی است که بیانگر یک عبارت یا عبارت بازجویی در بسیاری از زبان ها است. علامت سوال برای سؤالات غیرمستقیم استفاده نمی شود. گلیف علامت سؤال نیز اغلب به جای داده های مفقود یا ناشناخته استفاده می شود.

در انگلیسی ، علامت سؤال معمولاً در انتهای یک جمله اتفاق می افتد ، جایی که جایگزین توقف کامل (دوره) می شود. با این حال ، علامت سؤال ممکن است در انتهای یک بند یا عبارت ، جایی که جای کاما را می دهد رخ دهد:

آیا از نظر فرم خوب است؟ سبک؟ معنی؟

در این صفحه می توانید تصاویر PNG رایگان: تصاویر علامت سوال PNG را بارگیری کنید